Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ САЛБАР СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ САЛБАР СУРГУУЛИЙН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ХААИС нь Говь-Алтай аймгийн засаг даргатай байгуулсан “ Хамтран ажиллах санамж бичиг” -ийн хүрээнд Газар тариалан, жимс жимсгэний аж ахуйг эрхлэхэд шаардлагатай Инженер механикч, Агрономич, Гидромеханикч, Ойн инженер мэргэжилтнийг бэлтгэх эчнээ цахим сургалтад оюутнуудыг бүртгэж нээлтээ хийлээ.