Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ЖДҮ хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл хүлээн авч байна.

ЖДҮ хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл хүлээн авч байна.