Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш нар MT3-320.4, 82.1, 1221 тракторын ашиглалт тохируулга, техник үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж ашиглалтын танхимын болон дадлагын сургалтыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын газар тариалан эрхлэгч нар оролцов.