Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ОРЛОО

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ОРЛОО

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд нийлүүлсний үр дүнд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар аймгийн  хэмжээнд 637.0 сая төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт төлөгдөж 1.1 тэрбум төгрөг төвлөрөөд байна.