Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.

МАЛ ТӨЛЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ

 

МАЛ ТӨЛЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ

МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ

 

МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ

Бугат сумын “Хөвчийн улаан”, Цогт сумын “Мөнгөн сорт” ямааны ашиг шимийн үзүүлэлтийг тогтоолоо

 

Бугат сумын “Хөвчийн улаан”, Цогт сумын “Мөнгөн сорт” ямааны ашиг шимийн үзүүлэлтийг тогтоолоо

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД МАЛ АМЬТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗААВАР, СТАНДАРТУУД” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД МАЛ АМЬТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗААВАР, СТАНДАРТУУД” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

БУГАТ, ЦОГТ СУМДЫН ҮРЖЛИЙН ЯМААНД ХЯНАН МАГАДЛАГАА ХИЙХ, СУУРЬ СУДАЛГАА, АНГИЛАЛТ ХИЙЛЭЭ

 

БУГАТ, ЦОГТ СУМДЫН ҮРЖЛИЙН ЯМААНД ХЯНАН МАГАДЛАГАА ХИЙХ, СУУРЬ СУДАЛГАА, АНГИЛАЛТ ХИЙЛЭЭ

МАЛ АЖ АХУЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР

 

МАЛ АЖ АХУЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР

Хонь, тэмээний ноос, арьс шир бэлтгэн тушаасан 4173 малчин, мал бүхий этгээдэд 1194.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгогджээ.

 

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд үндэсний боловсруулах үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос, арьс шир бэлтгэн тушаасан 4173 малчин, мал бүхий этгээдэд 1194.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгогджээ.

БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙН ТАЛААР

 

БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙН ТАЛААР

МАЛ ТӨЛЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ

 

5 сарын 13-ны байдлаар мал төллөлтийн мэдээ

Говь-Алтай аймгийн Шарга суманд ингэ ихэрлэжээ

 

Говь-Алтай аймгийн Шарга суманд ингэ ихэрлэжээ