Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.

ЖДҮ-ийн асуудал хариуцсан 18 сумын мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдлаа

 

ЖДҮ-ийн асуудал хариуцсан 18 сумын мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдлаа

Мэдэгдэл

 

Мэдэгдэл

МЭДЭГДЭЛ

 

МЭДЭГДЭЛ

Бизнес эрхлэгчдэд ажлын байрыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн талаар танилцууллаа.

 

Бизнес эрхлэгчдэд ажлын байрыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн талаар танилцууллаа.

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож эхлэсэн.

 

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож эхлэсэн.

ЖДҮ -ийн ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДЭД ХОРОО ХУРАЛДЛАА

 

ЖДҮ -ийн ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДЭД ХОРОО ХУРАЛДЛАА

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

Жижиг дүнд үйлдвэрийн төслийг хүлээн авч дуусан

 

Жижиг дүнд үйлдвэрийн төслийг хүлээн авч дуусан

ЖДҮ төсөлд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

 

ЖДҮ төсөлд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материал

 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материал