Шинэ мэдээлэл хэрэгтэй байна 888
Өвлийг өнтэй давъя

Өвлийг өнтэй давъя

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 185 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд малчин өрх, мал бүхий иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд мал сүрэгтээ өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, хангамжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд баг, малчин өрхийн идэвх санаасилгыг өрнүүлэн өвлийг  өнтэй давхад оршино. 
Хамрах хүрээ:
Аймгийн бүх сумдын 87 багийг хамруулан зохион байгуулна
Хугацаа: 
2017 оны 08 сарын 28-аас 10 дугаар сарын 20-ны хооронд