Шинэ мэдээлэл хэрэгтэй байна 888
Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт

Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт

Аймгийн Засаг даргын А/263 дугаар захирамжаар бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг 8 дугаар сарын 20-оос 9 дүгээр сарын 20-ны хооронд багтаан зохион байгуулахаар болов. Вакцинжуулалтад тугал 8.4, ишиг 628.5, хурга 339.0 нийт 967.5 мянган толгой малыг хамруулна.