Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Малчдад олгогдох хүнсний тусламж Говь-Алтай аймагт ирлээ.

Малчдад олгогдох хүнсний тусламж Говь-Алтай аймагт ирлээ.

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ХХААХҮ -ийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл” -өөс өвөлжилт хүндэрсэн Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Дэлгэр, Жаргалан, Тайшир, Халиун, Цогт, Чандмань, Эрдэнэ, Есөнбулаг сумдын нийт 1200 малчин өрхөд хүнсний тусламжийг аймагт хүлээн авч сумдад хүргэх  ажлыг зохион байгуулж байна.