Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
2019 оны ажлаараа аймгийн хэмжээнд ГУТГААР байранд шалгарлаа

2019 оны ажлаараа аймгийн хэмжээнд ГУТГААР байранд шалгарлаа

Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэн 2019 оны ажлаараа аймгийн хэмжээнд ГУТГААР байранд шалгарлаа.  Хичээл зүтгэл гарган ажилласан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон болон салбарын мэргэжил нэгт нөхдөдөө баярлалаа.