Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжийн төслийг 2020 оны 04 сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 05 сарын 19-ний өдрийн 17.30 цаг хүртэл хүлээн авлаа. Энэ онд нийт 32 аж ахуйн нэгжийн 2,846,591,375.00 төгрөгийн санхүүжилт хүссэн төслийг хүлээн авч  цахим бүртгэлийн системд бүртгэлээ.