Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Говь-Алтайн гүйгчид-2021

Говь-Алтайн гүйгчид-2021

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон 2021.03.22 -ны оройн гүйлт хийлээ.