Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Аймгийн агентлаг, хэлтсийн дарга нарын шуурхай хурал боллоо.

Аймгийн агентлаг, хэлтсийн дарга нарын шуурхай хурал боллоо.

Аймгийн агентлаг, хэлтсийн дарга нарын шуурхай хурал 2021 оны 03 дугаар сарын 22 -ны өдөр ГБХЗХГазарт зохион байгуулагдлаа. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Л.Насанбуян Хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого, газар тариалан, жимс жимсгэнэ хөтөлбөр, малчдад олгогдож байгаа тусламж, мал төллөлт, том малын зүй бус хорогдол зэрэг цаг үеийн мэдээллийг хийсэн.