Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т.ЖАМБАЛЦЭРЭГЭЭР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАВ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т.ЖАМБАЛЦЭРЭГЭЭР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАВ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Т.Жамбалцэрэн, Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхмаргад, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхнасан нар 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-25 өдрүүдэд  Говь-Алтай аймгийн ХХААГазарт цаг үеийн болон төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж заавар зөвлөгөө өглөө.

  • Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний гүйцэтгэл
  • 2020 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт, акт, албан шаардлага зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
  • Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлыг мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, эрчимжүүлэх
  • Малын халдварт өвчний тархалтын нөхцөл, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ