Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

ЖДҮХС, Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн ангилалд байгаа зээлдэгчид 2021.06.30-ны дотор зээлээ бүрэн төлвөл Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд нэг удаа тохируулга хийж, зөрчлийг арилгана. ингэснээр та 6 жил банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авч чадахгүй байсан байдал арилах болно. Таны төлөө хийсэн Төрийнхөө шийдвэрийг хэрэгжүүлж өөртөө болон улсдаа хэрэгтэй алхам хийцгээе.