Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Нээлттэй хаалганы өдөр боллоо

Нээлттэй хаалганы өдөр боллоо

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээнд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллалаа.