Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ИРГЭДЭД СУРТАЛЧИЛАН ТАНИУЛАХ  “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ  ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИРГЭДЭД СУРТАЛЧИЛАН ТАНИУЛАХ “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд төрийн байгууллагууд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2021 онд хийсэн ажлаа иргэдэд сурталчилан таниулах, төрийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр “Жанчив баатар”-ын талбайд зохион байгууллаа.