Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
ЖДХҮХАҮАХМ Албан тушаалын тодорхойлолт

ЖДХҮХАҮАХМ Албан тушаалын тодорхойлолт

http://mofa.go.gov.mn/uploads/files/1/Жижиг дунд, хөнгөн үйлдвэрлэл, хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.pdf