Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.
Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Орон нутагт Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлон хэрэгжүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд оршино.