Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.

НООЛУУРЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 

НООЛУУРЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

IV-VI сарын цаг агаарын мэдээ

 

IV-VI сарын цаг агаарын мэдээ

САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

 

САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Ноосны урамшуулал малчдын нэрийн дансанд орж эхэллээ

 

Ноосны урамшуулал малчдын нэрийн дансанд орж эхэллээ