Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.

2019 оны ажлаараа аймгийн хэмжээнд ГУТГААР байранд шалгарлаа

 

2019 оны ажлаараа аймгийн хэмжээнд ГУТГААР байранд шалгарлаа

НООЛУУРЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 

НООЛУУРЫН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төслийг хүлээн авч дууслаа

IV-VI сарын цаг агаарын мэдээ

 

IV-VI сарын цаг агаарын мэдээ

САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

 

САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Ноосны урамшуулал малчдын нэрийн дансанд орж эхэллээ

 

Ноосны урамшуулал малчдын нэрийн дансанд орж эхэллээ