Аймгийн нутагт байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоцтой, говь, цөл, тал хээрийн бүс бүслүүрийн онцлог шинж төрхтэй газрууд элбэг бөгөөд түүх соёлын дурсгалт газрууд олонтой төрөл бүрийн ан амьтан элбэгтэй нь гадаад дотоодын аялагч, жуулчид, анчдын сонирхлыг эртнээс татаж ирсэн юм.

ҮХҮАД Албан тушаалын тодорхойлолт

 

ҮХҮАД Албан тушаалын тодорхойлолт

ХШҮДА Албан тушаалын тодорхойлолт

 

ХШҮДА Албан тушаалын тодорхойлолт

2022 онд тус газар ирсэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн тайлан

 

2022 онд тус газар ирсэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн тайлан

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

 

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм